Centrum Rozwoju Osobistego HORYZONT

ul. Armii Krajowej 3, 05-530 Góra Kalwaria
Gabinet psychologiczny
ul. Derdowskiego 36, 05-500 Piaseczno

info@crohoryzont.pl


Katarzyna Gąsińska
tel.:+48 502 237 794, gasinska@gmail.com
katarzynagasinska.pl


Katarzyna Zdulska-Paciorkowska
tel.:+48 504 149 465, katarzyna.zdulskapaciorkowska@onet.pl

konto bankowe: MAZOVIA Bank Spółdzielczy
83 8003 0003 2001 0000 2038 0001