Katarzyna Zdulska-Paciorkowska  - pedagog, terapeuta

Specjalizacja Terapeuta Stosowanej Analizy Zachowania.
Zajmuję się wspieraniem rozwoju dzieci i młodzieży.

Ważnym aspektem pracy jest uczenie młodzieży jak szybko i skutecznie się uczyć.
W ostatnim czasie pracuje w Centrum nad wyjątkowymi spotkaniami dla kobiet.
W pracy najważniejsza jest dla mnie możliwość towarzyszenia drugiej osobie w poznawaniu siebie, własnych myśli i emocji.

Jestem przekonana, że świadomość siebie jest drogą do realizacji własnego potencjału.


Katarzyna Gąsińska - psycholog, psychoterapeuta

Ukończyłam Uniwersytet Warszawski i Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej.
Od 8 lat specjalizuję się w pracy z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami.

Pracuję terapeutycznie w podejściu systemowym i poznawczo – behawioralnym.

Poza gabinetem prywatnym pracuję jako psycholog szkolny w gimnazjum i liceum oraz jako terapeuta w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Pracuję także w Fundacji Innowacyjne Wsparcie Psychologiczne, w ramach której prowadzę usługi psychologiczne w domach pacjentów.

Prowadzę szkolenia i grupy warsztatowe dla dzieci, młodzieży i rodziców.
Obecnie jestem w trakcie 4 – letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Centrum Doradztwa i Szkoleń MABOR atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Sekcję Terapii Rodzin.

W mojej pracy najbardziej cenię sobie możliwość towarzyszenia młodym osobom oraz ich rodzicom w poprawie jakości funkcjonowania i rozwoju.